Werking

Aanmelding

De eerste stap is de aanmelding. Deze aanmelding kan op eigen initiatief zijn (via ouders of cliënt zelf) of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, arts, … De aanmelding is meestal telefonisch maar kan ook via mail. Daarbij maken we een eerste afspraak voor een gesprek en het onderzoek. Alvorens het onderzoek kan plaatsvinden dient een geneesheer-specialist een voorschrift voor het onderzoek voor te schrijven.

 

Onderzoek

Eerst volgt er een anamnesegesprek om kennis te nemen van de hulpvraag en de voorgeschiedenis. Factoren die relevant zijn bij het ontstaan en/of in stand houden van het probleem worden besproken. Tijdens dit gesprek brengen we je op de hoogte van de praktische werking van de praktijk, de inhoud van de onderzoeken, de honoraria en eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds. De onderzoeken worden uitgevoerd gedurende 1 of meerdere sessies en informatie van derden wordt indien nodig opgevraagd.

Na het onderzoek wordt een verslag (= aanvangsbilan) opgesteld en wordt het dossier voor terugbetaling opgemaakt. Begeleiding bij de stappen die u zelf dient te ondernemen, zoals een consultatie bij een specialist is vanzelfsprekend.
Na ontvangst van het dossier, beslist het ziekenfonds of u in aanmerking komt voor terugbetaling of niet. Als er een goedkeuring is, is deze geldig voor 1 jaar. Deze kan na 1 jaar therapie verlengd worden met één jaar mits het opstellen van een tweede verslag (= evolutiebilan).  De huisarts kan hier een voorschrift voor opmaken.

Behandeling

Na het onderzoek wordt een handelingsplan uitgewerkt om stapsgewijs en doelgericht te werk te gaan. Het tijdstip, de plaats van de setting, de frequentie van de therapie, … worden afgesproken om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Behandelzittingen duren een half uur of een uur. De totale duur en frequentie is afhankelijk van de stoornis en de leeftijd van het kind. De behandelingen gaan door in de praktijk, op school of aan huis. Wij werken altijd op afspraak en met een vast uurrooster, al zijn we flexibel waar mogelijk.

Wij werken nauw samen met de betrokken partijen (school, leerkracht, CLB, ouders, …) om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen en om op de specifieke noden in te spelen.

Tarieven

De praktijk is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat de tarieven gebruikt worden die door het RIZIV worden voorgeschreven. Onderstaande tarieven zijn geldig voor de stoornissen die door de verplichte verzekering worden terugbetaald.

Bekijk tarieven RIZIV


Verplichte verzekering

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, opdat u kunt rekenen op een terugbetaling van uw ziekenfonds. We proberen altijd een terugbetaling van 75 % te bekomen van uw ziekenfonds. Dit is het geval als de terugbetaling valt onder de verplichte verzekering. Dan moet u slechts 25 % van het honorarium betalen. Het ziekenfonds betaalt dan de overige 75 % aan jullie terug. Hieronder ziet u een overzicht van de stoornissen die onder de verplichte verzekering vallen:


Aanvullende verzekering

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verplichte ziekteverzekering, kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. De terugbetaling varieert dan van ziekenfonds tot ziekenfonds

De betaling verloopt maandelijks. Bij aanvang van elke maand worden de rekeningen meegegeven (met de prestaties van de maand vooraf). De factuur is gedetailleerd en overzichtelijk. Cash betalen is mogelijk, maar bij voorkeur wordt het bedrag overgeschreven.