Schrijfstoornis/Dysorthografie

Wanneer de spelling van een kind beduidend onder het verwachte niveau ligt gebaseerd op leeftijd, intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs, is er sprake van dysorthografie. Dysorthografie is nauw verwant met dyslexie. Beide stoornissen komen vaak samen voor.

Enkele veel voorkomende problemen op het vlak van spelling:

Een bijkomend probleem bij dysorthografie kan een gestoord handschrift zijn.
De woorden zijn moeilijk leesbaar, er wordt niet op de lijnen geschreven, …