Ergotherapie

Ergotherapie is er voor alle kinderen, van kleuter tot puber, die door leerproblemen/stoornissen niet (meer) kunnen volgen op school. Deze problemen komen vooral tot uiting in het dagelijkse leven, waardoor het kind net even wat meer aandacht nodig heeft als een ander kind.

In de kleutertijd op school kunnen zich problemen voordoen tijdens het knutselen, het spel, het aankleden, het samen spelen of de zelfverzorging. Bij lagere schoolkinderen kunnen er bijvoorbeeld op school moeilijkheden zijn bij het kleuren, knippen, plakken, schrijven, het werktempo, het rekenen, de ruimtelijke oriëntatie en de concentratie. In de thuissituatie kunt u moeilijkheden zien tijdens aan het aankleden, veters strikken, zelfstandig eten, zelfverzorging, het plannen of het spelen.

Ik vind het belangrijk dat uw kind zich op een eigen, fijne en leuke manier ontwikkeld. Ieder kind is uniek. Tijdens de ontwikkeling is ‘spel’ van groot belang omdat hierdoor zowel de motorische-, cognitieve als procesvaardigheden worden verbeterd. Centraal staan hier de ervaring en kennis van deze vaardigheden. Ik vertrek ten alle tijden vanuit het kind en zijn hulpvraag, en hou dit constant voor ogen in de behandelingen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de omgeving van uw kind, zoals het gezin, de school en andere professionals.

Elk kind of jongere tussen de 0 en 18 jaar die problemen ervaart in het dagelijks handelen is bij mij aan het juiste adres. De moeilijkheden/problemen kunnen zich voordoen in de grof/fijn motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid, organisatie en planning, aandacht en concentratie.

Een aantal voorbeelden om het specifieker te maken:

Grof/fijne motoriek:

Cognitieve vaardigheden:

Zelfredzaamheid:

Aandacht en concentratie:

Studiebegeleiding: