Dysfagie

Dysfagie is een stoornis in het slikvermogen. Er is een combinatie van:

Dit kan ertoe leiden dat de persoon zich verslikt. Bij verslikken komt het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht, met hoesten tot gevolg.