Ontwikkelingsstoornissen

Wanneer de normale ontwikkeling van een kind belemmert wordt, door een psychische of neurologisch probleem, spreekt men van een ontwikkelingsstoornis. Tijdens de kinderjaren kunnen ontwikkelingsstoornissen optreden zoals DCD, ADHD, ADD, NLD