Ontwikkelingsstoornissen

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof te verwerken. Bij leerproblemen kunnen we hier snel verandering in brengen door ergotherapeutische therapie. Leerproblemen houdt in dat het kind moeilijkheden ondervindt met schoolse vaardigheden zoals rekenen, schrijven.

Hebben de kinderen echter een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig, dan is er sprake van een leerstoornis. In het kader van leerstoornissen spreken we van: