Stemmingsstoornissen

Iedereen, ook een kind of puber, maakt wel eens een periode mee waarin het minder goed gaat en de stemming verandert. Bij kinderen en jongeren kan dit tot uiting komen via somberheid of prikkelbaarheid, welke niet verklaard kan worden door de situatie waarin zij zich bevinden. Deze somberheid of prikkelbaarheid beïnvloedt het sociale of schoolse functioneren. We onderscheiden drie verschillende stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren: