Begeleiding

Psychodiagnostiek

Wanneer ouders zich zorgen maken over hun kind, en alles wijst op een onderliggend probleem, is psychodiagnostisch onderzoek mogelijk. Deze onderzoeken zijn erg verschillend en kunnen in samenwerking met een kinderpsychiater gebeuren.

Kirsten biedt volgende onderzoeken aan:

Op basis van de hulpvraag wordt een testbatterij samengesteld. Dit gebeurt telkens na een grondig intakegesprek. Nadien wordt een afspraak gemaakt voor de afname van de geselecteerde test(en). Daarna wordt u uitgenodigd om de resultaten te bespreken. U krijgt een verslag mee van deze testresultaten, en indien gewenst wordt dit eveneens overgemaakt aan de school, het CLB, ….